Tezmaksan Online Cnc Yedek Parça Satış Sitesi

  • Üretici: Schneider
  • Ürün Kodu: XCSTE5311 KİT
  • Stok Durumu: Stokta var
2,300.00 TL + KDV

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 5. Maddesiuyarınca  Makinelerinizde kapı kilidi kullanılması zorunludur. 

“İş yerinde kullanılacak iş ekipmanlarının yapılacak işeuygun olması ve bu ekipmanları çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zararvermemesi  için gerekli tedbirlerin alınması (madde 5) “

•Sensör ve benzeri algılayıcı sistemler makinelerden kaynaklananrisklerin yok edilmesinde ve iş kazalarının önlenmesinde önemli yertutmaktadır.
•Makinelerdeki mekanik tehlikelerden çalışanları korumak amacı ile sensör vebenzeri algılayıcı sistemlerin kullanılmasının yanı sıra uygun sistemler uygunbir şekilde kullanılmalıdır.
•Elektronik koruyucu ekipmanlar risklerin azaltılması için tek çözüm yoluolarak görülmemeli, mutlaka mümkün olduğunca sabit muhafazalar iledesteklenmelidir.
•Uygun elektronik koruyucu donanımın doğru bir şekilde kullanılması ve sabitmuhafazalar ile desteklenmesi, bu sistemlerin işyerlerine getireceği maliyetyükünün azaltılması ve risklere karşı etkin bir koruma sağlanması içinönemlidir.
•Uygun elektronik koruyucu ekipmanın seçilmesi ve standart gereksinimlerineuygun bir şekilde uygulanması ile ilgili iş güvenliği uzmanlarına ve KOBİ’lereyönelik rehber çalışması yapılmalıdır… Bu kılavuz yardımı ile makinelerintehlikeli hareketlerinden kaynaklanan riskler ve seviyeleri tespit edilerek,makine koruyucu donanım kullanılması gereken öncelikli kısımlar tespitedilmektedir. Kılavuz içerisinde bulunan kontrol listesi ile makinelerdekimevcut koruyucu donanımların uygunluğu tespit edilebilmektedir. Kılavuzda yeralan sorular ve tablolar ihtiyaca göre detaylandırılabilir vegeliştirilebilirler.
•Elektronik koruyucu donanımlar, koruma sağlarken insan faktörünü en azaindirmesi sebebiyle özellikle sürekli aynı işlemi tekrar eden işlerdeçalışanlarda dikkatsizlik, dalgınlığın neden olduğu kazaların engellenmesindeönemli bir etkendir. 
Bu sebeple bu tip işlerin yapıldığı makinelerde elektronik algılayıcılıkoruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır.
•İşyeri bünyesinde kurulan özellikle otomasyon üretim hatlarının yazılımsal vedonanımsal olarak etkin işlememesi, makinelerde ürün sıkışması, ürün düşmesi,hatalı ürün sayısının fazla olması gibi sebeplerle makineye müdahale ihtiyacıdoğmaktadır. Müdahale sırasında üretimin durmasının istenmemesi sebebi ileçalışanların sensör ve benzeri sistemleri devre dışı bırakma eğilimlerininoldukça fazla olduğu tespit edilmiştir. Elektronik koruyucu donanımların etkinçalışması ve koruma sağlaması için mutlaka üretimde kullanılan makineler işinişleyişine teknolojik açıdan ve tasarım açısından uygun olmalı, doğru kurulmuşotomasyon sistemler kullanılmalı, müdahale gereksiniminim azaltılması içinsebepler araştırılmalı ve yok 
edilmelidir.

•Onaylı elektronik koruyucu ekipmanların kullanılmasısağlanmalıdır. Elektronik koruyucu ekipmanlar aynı kişisel koruyucu donanımlardaolduğu gibi ürün standardı temel alınarak onaylanmış kuruluşlarca yapılacaktestlerden geçerek CE işareti almaktadır. Bu işaret elektronik koruyucudonanımların ürün standartlarında yer alan gereksinimleri tam anlamı ilekarşıladığını belgeleyen önemli bir işarettir. Piyasada bunun haricindeüretilen ürünlerin kullanılmasının önüne geçilmelidir.
•Makine koruyucuları için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafındanyürütülen piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerine destek olması amacı ileelektronik koruyucu donanımların uygunluğunu test edecek bir test laboratuvarıkurulması 
önemlidir.”

HARİCİ KAPI KİLİDİ MONTAJI

Kapı kilidi opsiyonu bulunup kapı kilidi bulunmayan makinelere bu ürün eklenerek çalışma esnasında kapının açılmaması sağlanır.

Yalnızca manuel modda kapı açılabilir fakat birçok işlemin yapılmasına müsade edilmez.

( Kapı swith opsiyonu bulunmayan makinalarda uygulanamaz.)

    KULLANILAN MALZEMELER

Güvenlik Anahtarı 1NK+1NA - yavaş kesen - 2 giriş tapped Pg 11 - 24V   
Geniş alanlı aktüatör , uzunluk 29mm 

-20 mt KABLO
-20 mt SPİRAL

PARÇALAR VE İŞÇİLİK FİYATA DAHİLDİR.

NOT: Bölgelerimizin dışındaki lokasyonda bulunan müşterilerimiz için yol masrafı eklenir.


 

Tüm Hakları Saklıdır Tezmaksan - Tezmaksan Online Cnc Yedek Parça Sitesi © 2021. Sitemizde Dolar ve Euro kurlarının durumu anlık değişiklik göstermektedir. Garanti süresi ürün Tezmaksan personeli tarafından montaj yapılması durumunda 6 ay dır.